SS5 NORDAUTO [VASKNA 1]

SS8 SAMM METS [VASKNA 2]

Vaskna – Riidmäe – Ala-Suhka  – Pari – Hulaku – Suurekõrtsi. Katse start Vaskna järve juurest. Kiire ja kitsama poolne kurviline kruusa tee viib laiale asfaldi lõigule.

PEALTVAATAMISALA NR. 1

Stardist ca. 1,9 km Riidmäel kruusa tee pealt kiire vasak mahapööre asfalt teele, millele järgneb vasak mahapööre kitsamale kruusa teele. Ligipääs Haanja või Plaani kaudu.

PEALTVAATAMISALA NR. 2

Stardist ca. 5,2 km. kurvilisele kiirele lõigule järgneb mahapööre paremale laiemale kruusa teele ja sealt edasi vasakule Pari suunas. Ligipääs Ihatsi või Plaani kaudu.

PEALTVAATAMISALA NR. 3

Stardist ca. 8 km Pari rist. Trampliinidega kurvilisele kiirele lõigule järgneb mahapööre paremale. Ligipääs Tsiistre ja Kündja poolt.

PEALTVAATAMISALA NR. 4

Stardist ca. 10 km Hulaku rist. Suure kiirusega lõigule järgneb kiire vasak mahapööre. Ligipääs Plaani kiriku juurest.