SS6/9 MILWORKS / KAGU ELEKTER [PLAANI]

Legendaarne Plaani, Raagi, Luutsniku, Ruusmäe katse. Seekord start Plaani ristlilt, sealt edasi Tammekunni trampliin, Raagi rist, põikame läbi karjääri, asfalt Luutsnikul, kiire kurviline looduslike trampliinidega lõpp finižis.

PEALTVAATAMISALA NR. 1

Stardist 3,81 km. Legendaarne Raagi rist. Kiirele kurvilisele osale järgneb ootamatu ja suure hooga mahapööre paremal koos väikse langusega, kus segadust tekitavad veel kaks teeotsa. Ligipääs Ruusmäelt või Viitina-Saluora teelt. Mööda katset edasi minnes looklevad kurvid, trampliinid ja järsk sissesõit karjääri. Karjääri ligipääs enne katse sulgemist jalgsi Raagi ristist ca. 1,9 km või Luutsniku ristist ca.1,9 km.

PEALTVAATAMISALA NR. 2

Stardist 7,59 km. Luutsniku rist. Pikalt nähtav väga kiire tulek ja kiire kurv asfaldil, mis on palliga kitsaks tehtud.

PEALTVAATAMISALA NR. 3

Stardist 8,47 km. Kiire vasakkurv asfaldil, mis on heinapalliga kitsaks tehtud. Sealt edasi kiire trampliinide ja kurvidega osa finižini. Ligipääs Lätist.